رد کردن لینک ها

برنامه تلویزیونی طلوع

گوینده برنامه های تلویزیونی

برنامه ی طلوع یک برنامه ی صبحگاهی است که در روز های شنبه تا چهارشنبه از شبکه ی چهار صدا و سیما پخش می شود و به برسی مسائل روز اتقصادی و علمی کشور می پردازد.

در این برنامه اجرای بخش بیدار باش بر عهده ی بیژن باقری است

تیتراژ - قسمت اول

تیتراژ - قسمت دوم

تیتراژ - قسمت سوم

تیتراژ - قسمت چهارم

تیتراژ - قسمت پنجم

پشت صحنه - قسمت اول

پشت صحنه - قسمت دوم

پشت صحنه - قسمت سوم

مشاهده تمامی قسمت های برنامه

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم

قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم

قسمت هفدهم

قسمت هجدهم

قسمت نوزدهم

قسمت بیستم

قسمت بیست و یکم

قسمت بیست و دوم

قسمت بیست و سوم

قسمت بیست و چهارم

قسمت بیست و پنجم

قسمت بیست و ششم

قسمت بیست و هفتم

قسمت بیست و هشتم

قسمت بیست و نهم

قسمت سی ام

قسمت سی و یکم

قسمت سی و دوم

قسمت سی و سوم

قسمت سی و چهارم

قسمت سی و پنجم

قسمت سی و ششم

قسمت سی و هفتم

قسمت سی و هشتم

قسمت سی و نهم

قسمت چهلم

قسمت چهل و یکم

قسمت چهل و دوم

قسمت چهل و سوم

قسمت چهل و چهارم

قسمت چهل و پنجم

قسمت چهل و ششم

قسمت چهل و هفتم

قسمت چهل و هشتم

قسمت چهل و نهم

قسمت پنجاهم

قسمت پنجاه و یک

قسمت پنجاه و دو

قسمت پنجاه و سوم

قسمت پنجاه و چهارم

بازگشت به بالای صفحه