رد کردن لینک ها

نریشن و مستند

نریشن افزودن نت انسانی صدا به فیلم می باشد که بر اساس فرمت کار مورد نظر نریتور یا گوینده ای که نریشن را اجرا می کند به حنجره ی خود کوک مناسب آن پروژه را می دهد. به عبارتی دیگر لحنی که مناسب آن فیلم باشد را انتخاب می کند.
فیلم های مستند و رپرتاژی دارای یک تفاوت بزرگ هستند و آن این است که در فیلم مستند صداپیشه ای که راوی فیلم است، هنگام روایت با توجه به هارمونی تصاویر و اصوات فیلم به آن مستند روح می بخشد. اما در رپرتاژ آگهی گوینده صدابازیگری دیگری انجام می دهد و متن را با لحن گزارشی اجرا می نماید‌.

مستند ها

نریشن ها

بازگشت به بالای صفحه