رد کردن لینک ها

نویسندگی

نوشتن متون فیلمنامه و نمایشنامه بدون قوه ی تخیل و یاری و راهنمایی دلسوزانه اساتید گرانقدر نویسندگی امکان پذیر نبود‌. اطلاعات تکمیلی پس از انتشار آثار در همین صفحه قرار خواهند گرفت.

در زیر برخی از آثار بنده آورده شده است .

فیلمنامه ی انجمن (۱۳۹۵)

سناریوی تیزر تابا (۱۳۹۶)

سناریوی تیزر فرش پرهام (۱۳۹۶)

نمایشنامه ی شهر بی رحم: مردی که به افسانه ها پیوست (۱۳۹۶)

فیلمنامه ی انگار سالهاست میشناسمت (۱۳۹۷)

نمایشنامه ی آواز در قایق (۱۳۹۷)

بازگشت به بالای صفحه